Pages - Redigera en rund eller fyrkantig pratbubbla

background image

Redigera en rund eller fyrkantig pratbubbla

Runda och fyrkantiga pratbubblor har speciella redigeringsreglage. Med dem kan du
justera hur skarpa eller rundade formens hörn är, och även hur tjock och lång formens
svans är.

156

Kapitel 7

Arbeta med bilder, former och andra objekt

background image

Kapitel 7

Arbeta med bilder, former och andra objekt

157

Så här ändrar du utseendet på runda och fyrkantiga pratbubblor:
Markera formen och gör sedan något av följande.

m

Om du vill göra hörnen kantigare drar du i den blå redigeringspunkten på dess

Â

bredaste kant och drar den mot formens svans. Dra bort från svansen om du vill
göra hörnen rundare.
Om du vill göra formens svans tunnare eller tjockare drar du den blå

Â

redigeringspunkten där formens svans och huvuddel möts, inåt eller utåt.
Om du vill göra formens svans längre drar du den blå redigeringspunkten på

Â

spetsen av svansen inåt eller utåt.
Om du vill göra huvuddelen av formen högre, kortare, bredare eller smalare drar du

Â

markörerna på rutan runt formen.