Pages - Lägga till sidfotsrader i tabeller

background image

Lägga till sidfotsrader i tabeller

Använd sidfotsrader när du vill dra uppmärksamheten till de sista raderna i en tabell.
Sidfotsrader är formaterade så att de syns tydligt jämfört med de andra, vanliga
raderna. En sidfotsrad består av den nedersta cellen i varje kolumn.

Du kan använda upp till fem sidfotsrader. Du formaterar en sidfotsrad så att den
sträcker sig över flera kolumner genom att slå ihop sidfotscellerna. Läs ”Slå ihop
tabellceller” på sidan 206” för mer information.

194

Kapitel 8

Använda tabeller

background image

Kapitel 8

Använda tabeller

195

Så här lägger du till och raderar sidfotsrader:
Markera en tabell eller ett element i tabellen. Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka

m

på knappen för tabellgranskaren och sedan på lämplig knapp för sidhuvud och sidfot.
Välj antal sidfotsrader från popupmenyn.
Markera en tabell eller ett element i tabellen och välj sedan Format > Tabell > Rader i

m

sidfot. Välj sedan antal sidfotsrader från undermenyn.