Pages - Förbättra utseendet på tabeller

background image

Förbättra utseendet på tabeller

Du kan förbättra tabellernas visuella utseende genom att lägga till färg, använda bilder
eller använda andra formateringsalternativ.

Så här förbättrar du utseendet på en tabell:
Du kan fylla bakgrunden för en hel tabell eller enskilda celler med olika färgeffekter

m

eller med en bild. Läs ”Fylla ett objekt med en enhetlig färg” på sidan 177 och ”Fylla ett
objekt med en bild” på sidan 179 för mer information.
Du kan ändra tjockleken och fägen på ramar runt tabeller och enskilda celler. Läs

m

”Formatera tabellcellsramar” på sidan 207 för mer information.

186

Kapitel 8

Använda tabeller

background image

Kapitel 8

Använda tabeller

187

Du kan justera attributen för i tabellceller, även för sidhuvud- och sidfotsceller. Läs

m

”Formatera textens storlek och utseende” på sidan 84 och ”Ställa in textjustering, rad-
och teckenavstånd och färg” på sidan 92 för mer information.

När du har skapat en visuell effekt som du vill återanvända kan du kopiera och klistra
in den. Markera tabellen eller cellerna som har den effekt du vill återanvända och välj
Format > Kopiera tabellstil. Markera tabellen eller cellerna du vill formatera och välj
sedan Format > Klistra in tabellstil.