Pages - Skapa ett anpassat textformat

background image

Skapa ett anpassat textformat

Du kan definiera text som visas före eller efter ett värde som anges i en tabellcell när
inget annat format har använts på cellen.

Så här definierar du text som ska visas i tabellceller:

1

Markera en eller flera celler.

2

Välj Anpassad från popupmenyn Cellformat på panelen Format i tabellgranskaren.

3

Välj Nummer och text från popupmenyn Typ.

4

Dra det (blå) elementet Inskriven text från elementrutan för datum och tid till det

tomma formatfältet ovanför rutan. (Radera eventuella befintliga element från fältet
innan du drar in elementet Inskriven text.)

background image

5

Placera en insättningspunkt före eller efter elementet och skriv texten, inklusive

eventuella mellanslag. Du placerar insättningspunkten genom att klicka på elementet
och använda vänster- och högerpiltangenterna.

När du skriver ”Måste uppdatera adressen” i fältet med det här formatet visas värdet så
här: Meddela kund: Måste uppdatera adressen.

6

Ange ett namn för textformatet i namnfältet.

Anpassade formatnamn visas på popupmenyn Cellformat på panelen Format i
tabellgranskaren.

7

Spara textformatet och använd det på de markerade cellerna genom att klicka på OK.