Pages - Arbeta med tal i tabellceller

background image

Arbeta med tal i tabellceller

Vissa tabelloperationer, t.ex. formler och funktioner som utför matematiska
beräkningar, kräver att cellerna innehåller numeriska värden.

Så här arbetar du med numeriska värden i tabellceller:
I en numerisk cell kan du endast använda siffror (0 till 9) och följande tecken:

m

plustecken (+), minustecken (–), vänster- och högerparentes ( ), snedstreck (/),
valutasymbol (t.ex. €), procenttecken (%), punkt (.) stort

Eeller litet ”e”.

Du kan skriva vissa tecken (t.ex. %) i en cell, eller så kan du använda ett cellformat. Läs

m

”Formatera tabellcellsvärden för visning” på sidan 208 för mer information.
Om du vill ange ett negativt numeriskt värde skriver du ett minustecken (-) framför

m

värdet.

Om du skriver ett numeriskt värde som inte ryms i en tabellcell konverterar Pages
värdet:

Om ett decimalvärde inte ryms i en cell avrundas värdet. 1,77777777777777777777

Â

blir t.ex. 1,77777777777778.
Om ett heltal inte ryms i en cell visas ett värdet med potenser.

Â

77777777777777777777 blir t.ex. 7,777778E+19.
Värdet visas med en exponent med basen tio. Exponenten visas efter

E.

Om det konverterade värdet fortfarande inte ryms beskärs det. Läs ”Vissa innehåll som
är för stort för en tabellcell” på sidan 202 för exempel.

Använda formler och funktioner i tabellceller. Om du vill veta mer om det här ämnet
väljer du Hjälp > ”iWork formler och funktioner Hjälp” eller Hjälp > "iWork formler och
funktioner – Användarhandbok".

200

Kapitel 9

Arbeta med tabellceller

background image

Kapitel 9

Arbeta med tabellceller

201